In juni gaan de diensten op dezelfde manier door als de afgelopen maanden, online via Youtube. Maar... om te ontdekken hoe het is om voortaan 1 ½ meter uit elkaar te zitten met in acht nemen van alle hygiëne-maatregelen, nodigen we per dienst een twintigtal gemeenteleden uit om naar de kerk te gaan. Hieronder alle regels hiervoor op een rijtje:
1, Je mag je telefonisch aanmelden op de vrijdag voor de dienst tussen 14.00 en 20.00 uur bij Gep Bogerd (zie contactgegevens in de Rode Samen)
2, Kom via de hoofdingang van de kerk naar binnen, daar wordt je gevraagd of je geen klachten hebt, mag je je handen wassen met gel en iemand begeleidt je naar je plaats.
3, Neem je jas mee naar binnen en hang die niet aan de kapstok in de hal.
4, Je zingt niet mee. Wil je de tekst van het lied volgen, neem dan je liedboek mee.
5, Na afloop blijf je zitten, tot je weer via de hoofdingang naar buiten wordt begeleid.
6, In de dienst wordt niet gecollecteerd, maar bij de uitgang is een mandje waar je geld in kunt doen.
7, Maak alleen gebruik van het toilet als het hoogst noodzakelijk is. Volg voor gebruik de instructie op de toiletdeur.
8, Er is geen koffie na afloop.
9, Mocht je tijdens de dienst klachten krijgen, verlaat de kerk dan meteen.
10, Neem zelf de beslissing of het verantwoord is om naar de kerk te gaan.

Is dit nu kerkzijn met elkaar? Ja, het is niet anders. Maar we geloven dat ook in juni Gods Geest in ons midden is. De Paaskaars brandt! Er zijn Christenen over de hele wereld die met deze beperkingen te maken hebben. En er zijn Christenen die naast de vrees voor het virus ook regeringen vrezen. We mogen dankbaar zijn dat wij in een vrij land ons geloof kunnen belijden. Ik wens u en jou heel gezegende diensten, thuis via live-stream, via de kerkomroep, of in de kerkzaal.

Een hartelijke en meelevende groet van mij,
ds. Marina van der Zwaag-de Haan
predikant Gereformeerde Kerk Ter Aar