Na een weekend vol onzekerheden is duidelijk geworden dat het coronavirus heel veel impact heeft op Nederland, dus ook op onze geloofsgemeenschap.

Inmiddels is duidelijk dat niet alleen de kerkdiensten, maar alle kerkelijke activiteiten, dus ook de koffieochtenden en Wat de pot schaft voor de komende weken gestopt zijn. Eveneens geldt dat voor de stiltewandeling die 22 maart in samenwerking met !Triggr zou plaatsvinden. Zelfs de Matteüspassie op Goede Vrijdag gaat niet door.

Ter bemoediging voor de komende tijd hierbij een gebed :
Troost mij God, ik schuil bij U.
Ik maak me zorgen.
U kent mijn verdriet.
Ik wil bij U zijn en uw troost ervaren,
Uw armen van liefde om mij heen.
Zegen mij,
leg uw doorboorde handen op mij.
U, Heer Jezus, U weet wat lijden is.
Schenk mij uw troost
en de hoop op nieuw leven,
op nieuw perspectief,
want U bent sterker dan de dood.
Op een dag wist U alle tranen weg.
Al het lijden doet U in de diepste zee.
Troost mij God, ik schuil bij U.
Laat uw troost de vreugde zijn van mijn ziel.

(uit “Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden”)