Bent u op Hemelvaartsdag ook vroeg uit de veren en doet u weer mee aan het dauwtrappen?
Zuiverende en genezende krachten worden eraan toegeschreven, dat laat u zich toch niet ontnemen?

Zondermeer is het altijd gezellig en goed om dit met elkaar te doen. Na het dauwtrappen schuiven we dan met elkaar om de tafel voor een heerlijk
ontbijt en gaan vervolgens samen naar de kerk.

We verzamelen om 7.30 uur bij de Aarkant.
Om 8.30 uur staat er een heerlijk ontbijt klaar voor de wandelaars en ook voor de niet-wandelaars in de Aarkant.

Bij heel slecht weer gaat de wandeling niet door. Het ontbijt gaat altijd door.

wandelschoenen