Kerkdienst : 07 juni 2020 om 09:30 uur, Ds. Marina v.d. Zwaag- de Haan, online dienst
Kerkdienst : 14 juni 2020 om 09:30 uur, Ds. Marina v.d. Zwaag- de Haan,
Kerkdienst : 21 juni 2020 om 09:30 uur, ,
Kerkdienst : 28 juni 2020 om 09:30 uur, ,